POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de Desembre (LOPD), i el Reglament 1720/2007, de 21 de Desembre, mitjançant el present escrit l’informem que les seves dades de caràcter personal estan ubicades en un fitxer anomenat Personal, Nòmines i Recursos Humans, responsabilitat de l’Empresa DIVER3 CALELLA, SL. Aquestes dades les facilita voluntàriament per establir una relació professional amb aquesta empresa sent necessàries pel manteniment i compliment de la relació laboral, així com per dur a terme la gestió del personal, la gestió comptable i administrativa d’aquesta empresa. El Reial Decret 1720/07 estableix que les funcions i obligacions de totes les persones amb accés a dades de caràcter personal i als sistemes d’informació, estaran clarament definides i documentades. Per aquest motiu, el present document s’encarrega d’establir quines són las directrius que ha de tenir present en el desenvolupament del seu treball en relació a la Protecció de Dades.